De Begeleiders

Walter Berghoef ontwikkelde rond het fenomeen hartwerken een visie en aanpak. “Er is zoveel aandacht voor effectiviteit en efficiëntie. Voor mij is hartwerken aandacht vragen en houden voor onderliggende essenties, verwoord in vragen die iedereen stelt: In welke mate klopt dit; klikt het met de ander en past wat hier gebeurt in de buitenwereld?”

Tien jaar in marketing en communicatie functies, in vooral de ICT industrie, brachten hem in 1999 op het snijvlak van individuele ontwikkeling, onderlinge samenwerking en maatschappelijke bijdrage. Het gesprek – de conversatie – staat voor hem centraal. Mijn werk bestaat uit het mogelijk maken van moedige gesprekken. Dit zijn de gesprekken die nodig en lastig zijn. Dit zeg ik vanuit  mijn eigen leven en in al mijn rollen. Overal kom ik de noodzaak en kracht van moedige gesprekken tegen. De voldoening als het lukt en de schade als ik ze niet of te laat aanga. Ik begeleid sinds 1999 individuen in vraagstukken rond werk, teams in de samenwerking en organisaties in de cultuur. Kijk ook op deze site als je wilt. 

Bartel Scheers

Mascha Löschmann is vanaf haar jeugd geboeid door twee werelden, het Duitse en het Nederlandse, non-verbale en verbale taal, het gesprokene en het ongesprokene, de congruentie en incongruentie in de mens. Door verschillende studies, zowel in het lichamelijke als in het psychologische en in dans/ beweging, heeft ze deze oorspronkelijke interesse, verdiept, verfijnd en bewust gemaakt.

In haar werk richt ze zich dan ook met name op het speelveld wat we als mens hebben van de schijnbare tegenstellingen. Wat we in de onderstroom en in de bovenstroom waarnemen en niet waarnemen, en hoe dat bewust of onbewust zichtbaar wordt voor de buitenwereld en je eigen binnenwereld.

De werkvormen komen vanuit haar verschillende achtergronden zoals Feldenkrais, senso-motorische ontwikkeling vanaf de geboorte, Cesar-oefentherapie, systemisch opstellingen werk, Argentijnse tango en NLP (NeuroLinguistischProgrammeren).

In leiderschapsprogramma’s via de HartWerkenGroep en de Baak verzorgt zij specifieke modules over: Leiden & Volgen; Contact en Afstemming; Ruimte en Grenzen; Presentie in Presentaties en het begeleiden van rolspellen rond moedige gesprekken.

Klara Uleman

Carmen van Schoubroeck

Carmen werkt als adviseur en onderzoeker bij Rethink Priorities, waar ze uitzoekt hoe je geld kunt besteden om zo veel mogelijk mensen zo veel mogelijk te helpen. Ze is daarnaast vertrouwenspersoon en mentor, soms formeel maar meestal informeel. Mensen weten haar te vinden omdat ze met een luisterend oor en rake vragen mensen tot verrassende zelfinzichten helpt. Om dit in een professionele setting te doen, werkt ze met Mascha en Walter aan HartWerkPlaats Samen.

Tina van Hemel – Rintjap