Leidinggeven aan Professionals

Aansturen van diverse, unieke en autonome collega’s

Leidinggeven aan professionals vraagt om een nieuwe manier van aansturing. Eén die optimaal ruimte geeft aan de professionele vrijheid van je collega’s. Een die niet gericht is op de inhoud maar op de impact van de inhoud van het werk. Dat vraagt om een heel precieze en op ieder individu toegesneden wijze van leidinggeven. Waarbij vertrouwen, verbinding en vrijheid optimaal in balans zijn en je omgaat met de disbalans.
Te verwachten leerresultaten:
Je krijgt meer gemak in leidinggeven. Je krijgt meer duidelijkheid in hoe jij anderen uitnodigt om samen te werken. Je durft je rol explicieter te nemen en daardoor is er meer duidelijkheid. Je leert meer betrokken te zijn en te variëren in afstand. Je leert anderen meer eigen verantwoordelijkheid te laten nemen.  
Inhoud:
In deze dynamische, verdiepende en praktische training werk je onder andere aan het formuleren van jouw koers. Dit omvat jouw visie op werk, samenwerken en leidinggeven; jouw waarden in de samenwerking; en jouw rolopvatting. Dit is de basis voor hoe jij duidelijker kunt leidinggeven.

We maken hier onderscheid tussen het werk (de inhoud, het proces en de resultaten) en het werken (de samenwerken en de ontwikkeling van het individu en het collectief). De bedoeling en de gewenste impact van het werk komt meer centraal te staan in jouw manier van aansturing, in plaats van de aandacht op de werkprocessen en de controle daarop. Met het krachtiger uitspreken van wat er bereikt moet worden en duidelijker af te spreken wat iedereen gaat doen kun je met meer effect en respect aanspreken.

Het is aan jou om die collega’s comfort te bieden maar ook om te gaan met discomfort (om te leren, feedback te geven en te begrenzen) en met gevaar (waarin vluchten, vechten en bevriezen optreedt). Als leidingggevende is dit je basistaak, en je leert daarin. Je oefent met het voeren van moedige gesprekken via je eigen casuïstiek met een acteur. Daarbij krijg je veel feedback van je medecursisten. In de aansturing van professionals gaat het om dat je de gewenste impact en bedoeling van het werk heel duidelijk houdt, de inhoud afspreekt en de uitvoering bij de professional te laten. Vertel ze niet hoe ze het moeten doen, geef ze kaders en criteria waarbinnen ze de optimaal de professionele vrijheid ervaren.

Centraal staat natuurlijk ook hoe jij leidinggeeft en afstemt met anderen. Welke variaties heb jij in je? Dit gaat verder dan de vaardigheid van coachend leiding geven of directief zijn. Je ontdekt dat je alle stijlen nodig hebt. Om mensen door te laten gaan, iets te laten wijzigen, te stoppen en te beginnen. Je krijgt inzicht in verschillende gelaagdheden van een organisatie naar de verschillende belangen van directie, leidinggevende en professionals. Je belicht het onderscheid tussen groep en team en betrekt dit op je eigen collega’s, die als geheel in een bepaald stadium zitten en een situationele manier van aansturing nodig hebben.

Wat zijn de ontwikkelingsstadia en beweegredenen van een professional? Je plot deze op je eigen team en maar hoe kun je daarop aansturen? Dit is voor elk anders. Onder andere hiermee krijg je meer zicht op de eigen wijsheid van de professional.

Uiteindelijk maak je een eigen koersprofiel. Via een presentatie geef je de mensen met wie je werkt een hernieuwd helder inzicht geeft van wie je bent als leidinggevende. Dit is ook de gelegenheid om met hen nieuwe afspraken te maken over het werk en het werken. En in gesprek te blijven.

Werkvorm/werkwijze:
In de twee modules is er plenaire toelichting; inbreng eigen casuïstiek; rollenspellen; opstellingen; feedbackrondes en intervisie. Je schrijft ondertussen veel aan je eigen koers als leidinggevende en oefent tussentijds de moedige gesprekken.