Moedige Gesprekken voor Medisch Professionals

Proeverij, Intervisie, Ontwikkelingsprogramma

Het landschap om ons heen verandert snel. Het innerlijke landschap verandert mee, maar langzamer. Het kost tijd om alle indrukken te verwerken. Meer tijd dan we van het rooster krijgen. Meer tijd dan we onszelf gunnen.

Het tempo vertraagt inmiddels wat, het landschap wordt wat vlakker. Misschien is dit het moment om zelf ook wat te vertragen en aandacht aan jezelf te geven.

Je hebt een grote gedrevenheid en betrokkenheid met je vak. Naast het onderhouden van je vakkennis en vaardigheden, is het van vitaal belang om persoonlijke groei en ontwikkeling voldoende aandacht te geven.

Op korte termijn zijn er vragen als: Hoe verhoud ik me tot deze werkelijkheid? Wat heeft de situatie van mij gevraagd en heb ik dat kunnen leveren? Wil ik dat nog leveren? Wat heeft het me opgeleverd? Wat heeft het me gekost?

Op langere termijn spelen andere vragen: Hoe zorg ik voor een goede balans tussen werk en privé? Hoe geef ik effectief mijn grenzen aan? Hoe werk ik optimaal samen met steeds weer andere mensen en teams? Wat betekent dit werk eigenlijk echt voor mij? Welke volgende stap wil ik nemen in mijn loopbaan? Dit zijn enkele voorbeelden vragen die aandacht verdienen om richting te geven aan wie jij bent als medisch professional.

Het is een reis door jouw innerlijke landschap. Wij bieden de gelegenheid om die met aandacht, in een veilige omgeving en zorgvuldig begeleid te maken. Samen met een groep andere medisch professional op zoek naar jouw vragen, inzichten en moedige gesprekken.

Hiervoor is een programma aanbod beschikbaar. Wij organiseren regelmatig introductiesessies, intervisie-sessie en een verdiepend driedaags ontwikkelingsprogramma.

Proeverij (Fletcher, Leiden en on-line te volgen)
18 juni van 16.00 – 18.00 uur
Bijdrage live € 42,50. Meld je hier aan.
Bijdrage € 12,50 on-line

Intervisie
25 juni 2020 14.00 – 17.00, Leiden
13 juli 2020 14.00 – 17.00, Noordwijk
Eens per maand kun je deelnemen aan een intervisie-sessie, geschikt voor kleine groepen (tot 6 personen). Gedurende de 3 uur durende middagsessie brengt steeds iemand een casus en een leervraag in. De andere bevragen net zo lang tot de inbrenger tot nieuwe inzichten en actie komt. Meld je hier aan als je belangstelling hebt. De prijs voor een sessie is € 165,00.

Ontwikkelingsprogramma 2020
Op vrijdag 2, 3 en 4 oktober 2020, in centrum van het land. Kijk hier voor een overzicht van het programma. De prijs voor deelname is € 1.495,- inclusief twee overnachtingen. Als je wilt aanmelden dan kan dat hier in.

Ontdek in een vertrouwde omgeving met vakgenoten hoe je in je intensieve werkomgeving omgaat met jouw professionaliteit, je betrokkenheid en je zoektocht naar balans en ontwikkeling.