koersaanscherping

“Nu snap ik dat een koers niet iets is waar ik met m’n afdeling naar toe ga, maar dat koers vooral te maken heeft met de vertrekpunten, de criteria en dus de keuzes onderweg. We waren altijd rigide op de uitkomst gericht, op de stip op de horizon en dat bleek  te beperkend. Nu letten we onderweg eigenlijk veel beter op en durven we gezamenlijk bij te sturen.”

Wij zien vaak dat het woord “strategie” vaak gerelateerd wordt aan de toekomst. Met veel energie worden er scenario’s uitgewerkt. Te vaak is de toekomst leidend en het heden wordt ontkend of genegeerd. De aandacht die er vaak wel is gebeurt op heisessies, die veel te weinig worden georganiseerd opgevolgd.

Te vaak wordt de koers door een select gezelschap geformuleerd en dan vervolgens top-down aangeboden om invulling te geven. Dat werkt wel maar vaak zeer vernauwend. Een koers bepaling van onderaf, bottom-up duurt vaak te lang en verzandt.

Vergeet de hiërarchie even en kijk naar de rolverdelingen. Iedereen kan en moet vanuit eigen plek en rol betrokken worden bij de koersbepaling en bijsturing. Een directie heeft uiteindelijk de beslissende stem in de onderwerpen die vooral gaan over continuïteit, kwaliteit, randvoorwaarden omgang en imago. Maar dat ontslaat niemand van de plicht om binnen de gegeven kaders en vanuit de eigen rol en gezichtspunt mee te sturen.

Wij creëren daarom graag een situatie waarbinnen iedereen vanuit de eigen plek en rol kan meepraten voor zover hij of zij er over kan beslissen of vanuit kan adviseren. Daarbij is het van belang dat er een eenduidig vocabulaire gebruikt wordt. Want geloof het of niet, er zijn honderden definities van begrippen als missie, visie, doelen en waarden. Zelfs doelen en doelstellingen worden als onderwerpen door elkaar gehaald. Wij brengen graag een natuurgetrouwe en hanteerbare terminologie binnen handbereik.

Wij richten onze aandacht hierbij eerst op dat “de kapitein van het schip” vanuit zichzelf een sterk persoonlijk inbreng geeft aan de koers. Vervolgens zorgen wij ervoor dat er die eenduidigheid komt van de termen. Wij stimuleren dat iedereen binnen en ook buiten de organisatie meespreekt. Want een organisatie heeft een belangrijke binnenwereld en buitenwereld. Die gesprekken, die conversaties leiden en sturen vraagt veel aandacht. Dat maken we graag makkelijker en duidelijker met jullie.

terug