Teams aan de Praat

Een team of groep is waar alle talenten en eigenaardigheden bij elkaar komen. Hoe krijg en houd je het team aan de praat? Hoe krijg je iedereen in gesprek over de onderwerpen die nodig en belangrijk zijn?

We hebben hier enkele startvragen genoemd die je zou kunnen herkennen. Op basis daarvan gaan we graag met je in gesprek om je team aan de praat te krijgen en te houden.

  • De koers van de afdeling moet duidelijker en hoe krijgen we draagvlak bij iedereen?
  • We hebben een nieuw team, hoe doen we dit?
  • De samenwerking loopt stroef; er wordt te weinig verantwoordelijkheid genomen.
  • Niemand spreekt elkaar meer direct aan op ongewenst gedrag en resultaten.
  • Er is meer kennisdeling nodig, hoe krijgen we dit van de grond?
  • Het beschikbare potentieel wordt beperkt benut, hoe krijgen we meer beschikbaar?
  • Het onderling vertrouwen is dusdanig laag dat de kwaliteit en de resultaten achterblijven.
  • Hoe komen we tot zelfsturende teams?
  • We hebben management drives / insights gedaan, wat nu?

Voorbeelden 

1. Team Off-Site (1 dag)

Een dag met de optimale mix van plezier, nut en vitaliteit, waarop iedereen vier workshops doorloopt. Na de opening door de leidinggevende over de context en bedoeling toelicht gaat de groep uiteen in groepen om bezig te gaan met 1) een zelfonderzoek over ieders eigen plek en rol? 2) een groepsoefening met feedback op ieders uitnodigende kracht? 3) Een spel of bouw oefening waarin de samenwerking centraal staat. 4) een activiteit (loopoefeningen) om met elkaar fysiek actief te zijn. Een dag voor minimaal 20 en maximaal 50 deelnemers.

“ Ik heb toch al veel team off-sites meegemaakt, dit was veruit de beste! (2016, Arjan Schoe T-Mobile)

2. Team zichtbaarheid

De zichtbaarheid van een team in de buitenwereld is gebaseerd op de zichtbaarheid in het team. We werken deze dag(en) aan het duidelijker maken van de opdracht van het geheel, ieders rol, de plek, die van eventuele subteams en die van het team als geheel. Er is veel feedback, onderlinge bevraging en zowel individuele als groepspresentaties. Deze dag(en) wordt voorafgegaan door een individuele schriftelijke intake en een korte bijeenkomst ter introductie. Afhankelijk van de mogelijkheden doorloopt het traject een periode van een maand of meer met nog te bepalen aantal sessies.

3. Team (thema programma)

Jij bepaalt zelf het thema, want diverse aanleidingen maken het zinvol of nodig om met het team bij elkaar te zitten. De collectieve ambitie, de tevredenheid in het team, de geleverde kwaliteit, de zichtbaarheid, de werksfeer, de mate van creativiteit, of de resultaatgerichtheid. Welk onderwerp het ook is, samen ontwikkelen we een maatwerkprogramma. Dit kan bestaan uit verschillende bijeenkomsten, individuele intake en vragenlijsten zijn de ingrediënten van een succesvol team traject. We maken het thema waaraan je werk volledig meetbaar.

4. Team/ afdelingsontwikkeling

Een integraal programma voor een grote afdeling or organisatieonerdeel. We werken gelaagd met aandacht voor ieder individu onrecht in welke rol. Met het management, de leidinggevenden en een vertegenwoordiging uit de afdeling. Zeer geschikt voor meer dan 30 medewerkers. Er zijn drie gemeenschappelijke korte bijeenkomsten en iedere groep doorloopt dezelfde modules met enkele dagen vertraging ten opzichte van de andere groep.

Aanpak

De afgelopen jaren heeft hebben we in diverse organisaties teams en afdelingen ondersteund in hun ontwikkeling. Iedere dag of meerdaags programma wordt voorafgegaan door een zorgvuldige intake met de leidinggevende, eventueel aangevuld met het management team of een vertegenwoordiging van de afdeling. Zodra de context, de bedoeling en de meetpunten helder zijn volgt een uitnodiging aan het team om hieraan deel te nemen.

In een korte bijeenkomst wordt iedereen gevraagd om deel te nemen, wordt de programmaleiding voorgesteld en een wordt een inkijk gegeven in het programma. De meerdaagse bijeenkomsten vinden met een tussen periode van 2 tot 3 weken plaats. Per 12 deelnemers is er een begeleider, anders geldt een veelvoud. Na het programma volgt een succesmeting en een evaluatie.

Kenmerkende onderdelen die altijd aandacht krijgen zijn: de gezamenlijke koers, spelregels en doelen, ieders individuele plek en rol, de mate van veiligheid, vertrouwen, verantwoordelijkheid. Er is altijd veel gelegenheid tot het geven en ontvangen van feedback, alles in een optimaal vertrouwelijke omgeving. Rode lijn door de programma is het aangaan van de moedige gesprekken en het creëren van een omgeving om dat voor en met elkaar mogelijk te maken.