HartWerkPlaats

de mogelijkheid tot her-verbinden

In de samenleving en op het werk groeit de interesse en noodzaak tot individuele bezinning, herverbinding en bewuster leven en werken. Op zoek naar de waarachtigheid van ieders bestaan in het grotere geheel; de esthetiek van het mooie en relationele om ons heen en het sociaal verantwoordelijk daadwerkelijk iets goeds doen en betekenen. Met niet alleen de aandacht voor het ideaal, maar ook voor de soms stugge realiteit van alledag. Bewuster en vaardiger worden om er voor te zorgen dat wat je meemaakt beter klopt voor jezelf, beter klikt met de ander en past in de context waarin je bent.

De laatste decennia hebben instituten die gericht zijn op bezinning, therapie en opleiding (waaronder het onze), geleidelijk de functie overgenomen die traditioneel door religieuze bewegingen werd bediend. Het gaat hier om vraagstukken waar je met je waarmee je in je gezin, vriendenkring of werk nu even niet verder kunt of wilt. Vragen over over zingeving, mensontwikkeling, duurzaam samenleven en werken. Alledaagse vragen, menselijke en intermenselijke vragen die steeds vaker gesteld worden, overigens in een wereld die we nooit helemaal zullen begrijpen en bevatten. Maar waar we, net anderen dat in de eeuwen hiervoor poogden, onze eigen verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Wij merken dat er meer eigentijdse invulling beschikbaar moet komen van een ruimte die breed toegankelijk is voor ieder die bereid is om het zelfonderzoek te gaan of blijven doen. Een ruimte die je een bedding geeft en je uitnodigt om het discomfort van je zoektocht in te gaan, en waarin je je grenzen kunt aangeven. Hiervoor zetten wij de deuren open van de HartWerkPlaats.

We werken aan het creëren van plekken waar je met je vraagstukken rond samenwerking, zelfzorg & welzijn, balans werk-privé, werkvoldoening etcetera aan de slag kunt. Dit zijn plekken waar waar je vakkundige begeleiding zult ontvangen.

Hier zijn begeleidende vakmensen beschikbaar die achter dit idee staan. We bieden dezelfde kwaliteit, maar dan met andere tarieven dan diverse begeleiders hanteren of zonder de lastige toegankelijkheid van therapeuten. Deze twee aspecten staan ons inziens een groeiend individueel, relationeel en collectief bewustzijn in de weg. Belangrijker is dat iedereen die dat wil toegang moet kunnen krijgen om stil te staan, te verdiepen en bewuster te kiezen.

Voor een of meerdere individuele gesprekken kun je ons benaderen via HartWerkplaats Individueel.

Ook kun je ervoor kiezen om in een groep deel te nemen. Kijk op HartWerkPlaats Samen.

Sinds 1 januari 2024 werken we ook aan het creëren van initiatieven in woonwijken en in van oorsprong gebedshuizen. Later meer hierover….