Moedige Gesprekken

De basis van kwalitatief werk en optimaal samenwerken

Een fundamenteel onderdeel van de hartwerken aanpak is het stimuleren van het aangaan van moedige gesprekken. Of het nu gaat om een nieuw idee te opperen, ondersteuning te vragen, aanmoediging te geven, correctie te doen of grenzen aan te geven, moedige gesprekken zijn gesprekken die van belang zijn, op ieder moment in de loopbaan of samenwerking. 

De context

Hierbij gaan we uit van de natuurwet dat beweging van binnenuit waarachtig en duurzaam is. Specifiek richten we ons op de gesprekken, individueel, onderling in een team, in de organisatie en met de organisatie naar de buitenwereld. In welke mate kloppen die met elkaar? Welke gesprekken worden wel en welke worden niet (meer) gevoerd? Hoe vrij voelen mensen zich? Wat is er gezegd en ongezegd van invloed? Welke gesprekken moeten we starten, stoppen of veranderen? Hier kijken we niet alleen naar de vaardigheden maar zeker ook naar de randvoorwaarden die nodig zijn.

Afhankelijk van de grootte van de organisatie ontwerpen we hiertoe samen een programma om de cultuur van binnenuit te beïnvloeden. Dit laten we aansluiten bij eventueel bestaande initiatieven. Bij voorkeur werken we tegelijkertijd met de directie, de leidinggevenden en een vertegenwoordiging van de organisatie. Iedereen wordt geïnformeerd en uitgenodigd om deel te nemen aan de ontwikkelingsfase die door de directie wordt ingezet.

We maken hier onderscheid in:
– de vergroting van het besef en de vaardigheid om de moedige gesprekken te voeren, voor ieder individu. Dat lees je hier.
– hoe leidinggevende dit mogelijk maken in de teams en afdelingen
– het creëren van een context waarin een directie aangeeft dat vrijheid van spreken cruciaal is voor de bedrijfsvoering. Die bedding wordt gemaakt en gehandhaafd door de directie en de leidinggevenden.

Daar begint het. De durf om te zeggen dat het naast alle programma’s om harder of smarter te werken, het nu tijd is om meer hart te werken. Met aandacht voor  het potentieel van wie jullie zijn als organisatie, als team en als individu. Alert, wakker en bereidwillig om te blijven ontwikkelen. Waarbij we onderzoeken waar de balans ligt tussen wat van buitenaf nodig is en wat zich van binnenuit aandient.

Directie

Van een directie vraagt het om naast aandacht voor effectiviteit en efficiëntie ook aandacht te hebben voor de eigenheid van ieder individu, de samenwerking en de cultuur. Dit is een beleidsuitspraak die grote impact heeft op de omgang en samenwerking met elkaar. Het houdt in dat de gesprekken over inhoud, processen en resultaten vaker aangevuld worden onderliggende wezenlijke onderwerpen. Hierbij krijgt iedereen vanaf de eigen plek meer gelegenheid om de eigen stem te laten horen. Verrassend genoeg levert dit  juist meer echte gesprekken en minder gebabbel of geroddel en ongerichte creativiteit op!

Leidinggevenden

Ongeacht welke vakinhoudelijke competentie je hebt bestaat het leiding geven aan mensen vooral uit het verbinden van de gewenste resultaat met de beschikbare talenten. Hoe creëer en onderhoud je een werkomgeving waarin mensen zich èn thuis voelen èn zich uitgedaagd voelen? Een situatie waarin vruchtbaar discomfort de basis is van groei, eerlijkheid en feedback. Daar werken we met jullie aan. We geven u in specifieke trainingen handvatten om deze gespreksvaardigheid te oefenen en te ontwikkelen. Lees ook het artikel over de leidinggevende als gespreksleider.

Iedere medewerker

Iedereen in de organisatie, ongeacht de plek, heeft de mogelijkheid zichzelf te oefenen om de moedige gesprekken te blijven aangaan. Iedereen kent die situatie(s) waarin je het gesprek niet aangaat. Een moment waarop je jouw visie, waardering, behoefte of irritatie wel wilt uiten, maar niet durft. Je krijgt de signalen wel en toch zwijg je! Een moedige gesprek is het gesprek dat je niet wilt voeren terwijl je wel weet dat het belang groot is, de bedoeling duidelijk, maar je bent onzeker over je eigen beleving of die van de ander.

Het vrijelijk uiting geven aan onze ideeën, irritaties, behoeften, waardering en visie staat vaak onder druk. We kiezen soms liever om te vechten en te verzanden in discussies en ruzie, te vermijden of te doen alsof er niets aan de hand is. Heel menselijk, maar dit is zo enorm zonde van het beschikbare potentieel. De mate waarin iemand zichzelf veilig weet is alles bepalend.

Het gesprek aangaan, de confrontatie opzoeken, is oncomfortabel maar niet per sé onveilig! Het levert uiteindelijk meer energie, plezier en een nieuw perspectief op. Alles is gericht op het behoud van de relatie, terwijl je ook trouw blijft aan dat waar jij voor staat. Dat levert een betere benutting van het beschikbare potentieel en dat heeft invloed op de dienstverlening die wordt geleverd. Klinkt mooi, maar hoe doe je dat?

Op individueel niveau  krijg je in onze programma’s een nieuwe mind-set en handvatten waarmee je op jouw manier de moed herwint en dit vruchtbare discomfort in durft te stappen. Zodat je vaker krachtiger uitspreekt wat jou beweegt, met meer helderheid afspreekt, met behoud van relatie anderen aanspreekt en jezelf durft te laten aanspreken. Alles is in je eigen belang, dat van elkaar, de organisatie en van je klant!

Klopt het? Klikt het? Past het?

 

Interesse?

We kijken graag eens met je mee hoe deze aanpak van waarde kan zijn voor u. Neem gerust eens contact op.

Voor trainers, coaches en begeleiders hebben we een specifiek programma om de principes en instrumenten van conversational leadership en moedige gesprekken over te dragen.  Neem hierover contact op.

Conversational leadership is een context dat wij delen met Invitas.

En inderdaad: kijk ook eens of de workshop Moedige Gesprekken iets voor jou is.