Diversiteit & inclusiviteit

Hoe organiseer je een inclusieve cultuur over alle diversiteit?

De tijd van “standaard aansturing met standaard systemen voor standaard medewerkers” lijkt ligt ver  achter ons te liggen. Toch steekt standaardisering en vervlakking vaak hardnekkig de kop op. Het is nodig om de eigenheid van ieder individu gezien als een bron te zien in plaats van een belemmering. Dat is niet gemakkelijk, maar wel de moeite waard.

Diversiteit kan gaan over gender, sexe, leeftijd, handicap, afkomst, religie en ook over iemands koers, waarde, visie en beleving. Onze eigenschappen en eigenheid bepalen onze kleur en toon van wat wij doen en hoe we het doen. Niet standaard, maar op de eigen wijze, afgestemd met de omgeving. Hoe behoud je de diversiteit van het individu in een gemeenschappelijk collectief. Hoe ga je zelf het zelf het gesprek aan, hoe maak je het voor anderen mogelijk?

Dat je daar als individu en als organisatie moeite voor moet blijven doen heeft vooral te maken dat je de geschreven en vooral ook ongeschreven regels onder de loep neemt. Ook vraagt het simpelweg om een aantal systemen (in beloning en salariëring) en promotiemechanismen .

Bovenal vraagt het ook dat je de collectieve en individuele gesprekken in nieuwe banen leidt. Daar zit echter niet altijd iedereen op te wachten. Het zijn gesprekken die gaan over wie we zijn als mens. Dit zijn moedige gesprekken. Vechtend voor menselijkheid. Die zijn van het grootste belang om ze als individu te voeren, als leidinggevende mogelijk te maken en als organisatie te zien als een bron van verscheidenheid. Een inclusief gesprek over diversiteit.

  • Hoeveel ruimte is er voor afwijkende visie en ideeën?
  • In welke mate is de organisatie een afspiegeling van je klantenkring of markt?
  • Hoe gaan we om met ongelijkwaardigheid?
  • Hoe stimuleren we de ongelijkheid?

In de coaching en de programma’s voor  team- en organisatieontwikkeling die wij verzorgen, staat de eigenheid van ieder individu binnen het collectief centraal. Hoe zorg je ervoor dat ieder individu optimaal wordt gezien en hoe stemmen we dit allemaal zo stevig mogelijk af?

Voor organisaties als Essent, PostNL werkten we mee aan hun ambitie. Bij Accenture verzorgden we enkele keren korte en langdurige programma’s voor vrouwen die hun unieke kwaliteiten en talenten duidelijker zichtbaar willen maken binnen de organisatie.

Ook in onze workshops komt de diversiteit volop aan bod en dan vooral hoe je daar de omgeving kunt creëren en onderhouden om het meeste uit mensen laten komen.

Diversiteit & Inclusiviteit; hoe ga je het moedige gesprek aan?