Cultuur

Cultuur is een hopeloos platgetreden term. Inmiddels uitgesleten tot een abstract en afstandelijk iets. Er wordt wel veel aan opgehangen en er wordt veel opgetuigd om het – vooral – te veranderen.

Cultuur gaat voor ons over de kwaliteit van de relaties en de gesprekken. Iedere transactie gaat vooraf aan een gesprek, onderling of innerlijk. Als je de kwaliteit van de resultaten wilt beïnvloeden, richt je dan op de relaties en de gesprekken. Wie zegt wat? Klopt dat, klikt dat en past dat? Dat geeft concrete houvast.

Wij staan stil bij de aard, de huidige en gewenste kwaliteit van de relaties en natuurlijk wat er nodig is om die boven tafel te krijgen. Daar kijken we naar gewenste en ongewenste gesprekken. Welke aannames en vanzelfsprekendheden zouden besproken moeten worden? Hoe creëer je een omgeving waarin mensen zich optimaal veilig voelen en raakbaar durven opstellen? Dit gaat voorbij aan de vakinhoudelijkheid en de werkprocessen, want we kijken naar het hart van de zaak: de belangen, de bijdragen en de beleving.

Gesprekken en relaties als synoniem voor cultuur, de voedingsbodem voor profijtelijk samenwerken.  Lees hier ook het artikel over cultuur.

terug