HartWerken

IMG_1490Het is een nieuw woord, hartwerken. Het is de naam van ons gedachtengoed van waaruit wij werken. Tegelijk is het ook een woord waar iedereen zijn of haar eigen beeld bij heeft.

Hard werken kennen we al. Daar gaat het om effectief werken, productie draaien, doelmatigheid kwantiteit leveren. Daarnaast is er smart werken. Dit is gericht op efficiënt werken, sneller, zuiniger.

Hartwerken gaat wat ons betreft over de onderliggende en allesbepalende onderwerpen, die te weinig worden besproken. Dit komt doordat deze zo vanzelfsprekend zijn, of dat we er de tijd niet voor nemen, of dat we er de gereedschappen niet voor hebben om het er over te hebben. Dat kan anders.

Hartwerken is aandacht hebben voor kernzaken. Over de eigenheid van een persoon, een team of organisatie. Dat vraagt om stilstand en reflectie, kort of lang. Dat maakt de eigenheid van een individu, team of organisatie weer zichtbaar waarmee het werken ook effectiever en efficienter wordt en de kwaliteit van het werk verbetert. Tenminste dat is de ervaring.

Dus het gaat niet over de INHOUD of de WERKPROCESSEN  van het werk. Het gaat hier om:

– de koers en het bestaansrecht van de organisatie
– het omgaan en benutten van de diversiteit van de mensen
– het beïnvloeden van de cultuur, de gevoerde en niet gevoerde gesprekken
– het welzijn, de balans tussen nut, plezier en vitaliteit
– de waarden en belangen, de bedoeling en impact en de bijdrage die iedere persoon en iedereen gezamenlijk levert
– het creëren van vruchtbaar discomfort als basis voor ontwikkeling, creatie en onderling leren
– het continu onderzoeken wat mensen raakt, in beweging brengt en houdt
– het optimaal vanuit eigenheid, gezamenlijk en duurzaam bijdragen en iets betekenen.

Wij ondersteunen om deze onderwerpen op de agenda te krijgen en te houden, naast alle efficiëntie en effectiviteitsvraagstukken. Dit doen wij met advies, workshops, programma’s en begeleiding voor de ontwikkeling van de organisatie, de groep/het team en het individu.

Het individu is in deze dynamiek het meest beweegbare element in een collectief, dus daar beginnen we en daar eindigen we. We richten ons op wie hij of zij is, welke plek en rol(len) wordt ingenomen, welke belangen er spelen en hoe er wordt samengewerkt. Daarbij staat centraal hoe iedereen zich individueel, onderling en als collectief ontwikkelt, verbindt en manifesteert. Alles ten dienste van een product of dienst in de buitenwereld.

We werken aan de confrontatie tussen de ontwikkelingsstap die zich van binnenuit aandient en welke van buitenaf gevraagd wordt door de markt of buitenwereld. Met dus vooral daarbij aandacht voor ontwikkeling van binnenuit, vanuit kernzaken, hartzaken.

Verken op deze website onze visie, de aanpak in organisatieontwikkeling, de programma’s – de hartslagen – en evenementen die wij organiseren Het geeft een indruk van hoe wij radicale en fundamentele ontwikkeling mogelijk maken.