Veiligheid

de basis van en voor alles

In iedere vorm van samen leren, samenwerken en samenleven zijn veiligheid en onveiligheid, thema’s waar je onvermijdelijk mee te maken hebt. Veiligheid is een volledig subjectieve individuele ervaring. Door het besef hiervan te vergroten bij ieder individu wordt het veiliger in het collectief.Iedereen Jullie gaven aan dat ook veiligheid bij jullie aandacht verdient. Dit thema volgen wij graag, zowel voor ieder individu, onderling en als collectief.

Er is veel te doen om veiligheid en onveiligheid. Wij spreken liever niet in deze twee uitersten. Het ligt genuanceerder en subjectiever. Wij hebben het liever over comfort, discomfort en gevaar. Drie zones die iedereen herkent en zijn of haar eigen duiding in kan geven.

Zowel in veiligheid als in onveiligheid wordt geleerd. Wat, hoe en waarom is echter verschillend. In meer veiligheid (comfort en discomfort) spreken mensen zich uit; maken zij heldere afspraken en kunnen ze elkaar waarachtig aanspreken. In meer onveiligheid komt de vrijheid van spreken in het geding en lijden de zelfzorg, de zorg voor de ander en de zorg voor de kwaliteit van het werk schade.

Veiligheid is groot goed. Het is tegelijk ook ingewikkeld om er handen en voeten aan te geven. Hoe pak je dit aan? Hoe krijg je de beleving van veiligheid en onveiligheid op tafel zonder mensen af te schrikken? Wij creëren met jullie leersituaties vanuit het fundament van veiligheid. Daarnaast geven wij expliciete sessies met oefensituaties om zelf handvatten en inzichten te ontwikkelen om de veiligheid te vergroten. Aandacht voor veiligheid zodat dit merkbaar wordt bij jou, de ander, je collectief en bij je “klant”.