Intervisie

Naast coaching, workshops, supervisie en training is intervisie een zeer krachtige vorm van onderling leren. Zes personen komen op regelmatige basis bij elkaar om in een veilige leeromgeving een vraagstuk voor te leggen. Een van hen brengt een vraagstuk in en de anderen bevragen. Net zo lang tot de inbrenger op een punt komt van het niet meer weten, het onbekende en ja, het ongemakkelijke. Dat is namelijk een nieuw startpunt om opnieuw naar de casus en het vraagstuk te kijken.

Als je deel wilt nemen aan een groep die nog gevormd moet worden, kijk dan op de kalender voor startdata. Als je zelf een groep hebt met wie je dit wilt gaan doen, neem dan contact op, dan spreken we verder over de realisatie ervan.

Download hier  de toelichting voor de deelnemers en de begeleider.