ZichtopElkaar

Verschuiving van de agenda van aandacht

Veel van de aandacht in het werk gaat naar de vakinhoud, de effectiviteit en de efficiĆ«ntie. Aandacht voor hoe je samenwerkt en de individuele voldoening staan steeds vaker onder druk. Daarnaast vinden we het lastig om het gesprek erover aan te gaan. Zeker met steeds meer informatie en minder contact, is de vraag hoe je dat wel realiseert. Ook nog eens ingegeven door het steeds meer op verschillende locaties werken.

Geen aandacht voor beweegredenen, voldoening, balans, benut potentieel en ontwikkeling richt op de lange termijn schade aan. Daarom verleggen we de “agenda van aandacht”. 

We reiken met deze aanpak iedereen in de organisatie handvatten aan om juist die gesprekken wel te voeren. Je krijgt eenvoudige gespreksinstrumenten met duidelijke taal om in gesprek te gaan en te blijven. Niet ieder alleen maar ook met elkaar en met ieders leidinggevende. In een on-line sessie gaan we in op de noodzakelijke verschuiving van de aandacht, de onderwerpen die langskomen en de rol van leidinggevenden.

Hoe het werkt

Iedereen vult via een online peiling haar of zijn eigen scores over onderwerpen als welzijn, beleving, betrokkenheid, balans, benut potentieel en ontwikkeling. Van zowel nu, een half jaar geleden als het gewenste niveau over een half jaar. Daarna krijgt iedereen het materiaal toegestuurd om er zelf nog eens toelichting bij te vinden, het gesprek aan te gaan en actie te nemen.

Dit is niet het zoveelste medewerkerstevredenheidsonderzoek. De cijfers worden namelijk niet opgeteld en gebruikt door het management. Ieder gaat vanaf dat ene moment, met gelijke onderwerpen en gelijke taal aan de slag. De verantwoordelijkheid en het initiatief ligt daarmee bij het individu, daar waar het hoort. En iedereen spreek diezelfde taal.

Voor de leidinggevenden is er een cruciale rol weggelegd, want zij moeten deze gesprekken leiden en mogelijk maken. Daartoe krijgen zij een korte (on-line) training vooraf.

Op deze wijze start je het gesprek in de organisatie over wat zo nodig is en aandacht vraagt. 

    • Wil je weten hoe dit in en voor je eigen organisatie van nut kan zijn, neem dan contact op via 0651444000