HartLeers

Hoe werkt leren? Je lijf weet het!

Het leren van elk mens is begonnen met ademen, grijpen, voortbewegen. Het waren lichamelijke activiteiten waardoor de persoon de omgeving leert kennen en daardoor ook zichzelf. Het lijf weet hoe jij geleerd hebt en dat blijft levenslang het leren en het leven sturen. Hoe jij leert zegt veel over wie je wil zijn en hoe jij jezelf ontwikkelt.

In de bijeenkomst gebruik ik drie eenvoudige bewegingsactiviteiten uit het circus- en speelcultuur om de deelnemer inzicht te geven over de wijze waarop leren werkt. We werken met grote papieren parazakken, balbuizen en chines bordjes. De bedoeling is dat je aan de lijve ervaart hoe je weer iets nieuws kan leren en hoe je kunt omgaan met je persoonlijke belemmeringen als het leren niet lukt.

Je krijgt helderheid over een aantal algemene principes in leerprocessen die handig zijn om te kennen, zodat je beter kunt begrijpen waarom iemand zich op een bepaalde wijze ontwikkelt.

De volgende leerprincipes komen aan de orde:

  • Leren/ontwikkelen vraagt om mee gaan met de beweging van de ander/het andere
  • Leren/ontwikkelen vraagt om een eigen wijze die afwijkt van anderen
  • Leren/ontwikkelen is een combinatie van DVD; Doen, voelen en denken.
  • Leren/ontwikkelen vraagt om inzicht in complexiteit mbt niveaus en contexten (pistes)

In de bijeenkomst gaan we niet alleen de activiteiten beoefenen, maar ook elkaar coachen om op zoek te gaan naar de eigen passie (het verlangen) naar leren/ontwikkelen.

De workshop wordt begeleid door Chris Hazelebach.