Individueel bewustzijn

Het individuele van ieder mens is het meest waardevolle, inbrengende, beïnvloedende, beweegbare en beïnvloedbare onderdeel van een samenwerking of organisatie. De individuele mens kan ook de stagnatie inbrengen.

De ervaring van veiligheid en onveiligheid is van grote invloed op het bewuste keuze en het onbewuste gedrag.

Ieder is verantwoordelijk voor de eigen daden. Het is ook ieders eigen keuze om op de eigen daden te reflecteren. Onderling hebben mensen de verantwoordelijkheid om elkaar aan te spreken

Het zijn de leidinggevenden die een verantwoordelijke rol hebben om deze reflectie optimaal voor te leven en mogelijk te maken. Zowel in het alledaagse van de samenwerking als in het structureel aandacht vragen voor individuele bewustzijnsontwikkeling.

Iedereen heeft een eigen plek en rol in het geheel. Zodra ieder daar vanuit vrij durft te spreken en te handelen krijg je een optimale gelijkwaardigheid.