Organisatie vraagstukken

Grootse beweging vanuit een krachtige ambitie en door kleine slagvaardige stappen. Dat illustreert ons vertrekpunt. Samen met onze opdrachtgever maken we eerst de context van de gewenste beïnvloeding en de beweging duidelijk. Alledaagse thema’s brengen we terug tot wezenlijke onderwerpen en hanteerbare onderdelen. Daarna formuleren we samen de meetpunten en criteria van succes. We brengen het gesprek op gang.

We werken steeds vanuit de volgorde: WIE, WAARTOE, WAT en HOE. vanuit de identiteit, naar de koers, naar de inhoud en de vorm. Hierbij werken we tegelijkertijd op het niveau van directie, de leidinggevenden en alle andere collega’s in de operatie (of een vertegenwoordiging daarvan).

We ontwerpen gezamenlijk een passend programma in de vorm van korte interne bijeenkomsten, workshops, we zitten bij werkoverleg, voeren individuele gesprekken. Alles gebeurt in een extra veilige context  om de beweging van binnenuit mogelijk te maken en te houden.

Een organisatievraag kan gaan over verschillende vraagstukken: verbeteren resultaatgerichtheid, diversiteit & inclusiviteit, fusiebegeleiding, koersbepaling, betrokkenheidstimulering, samenwerking, klanttevredenheid etc. Voor de goede orde: er zijn veel gangbare termen – bijna clichés – waar wij zo onze eigen visie op hebben:

Welk vraagstuk raakt jou/ jullie in het hart van de zaak? Laat het ons weten en we gaan graag met je in gesprek.