optimalisering samenwerking

Samenwerking is een complexe samenkomst van talenten die met elkaar een doel nastreven. Om dit te doorgronden gebruiken wij de volgende invalshoek.

Samenwerken is een continu spel van uitnodiging. Iemand wil vanuit visie of verlangen iets bereiken en kan of wil dit niet alleen doen. In deze wederzijdse afhankelijkheid vraagt de een aan de ander om mee te doen. Die heeft de keuze om daar JA, NEE of LATER. Bij het UITspreken van een JA wordt een AFSPRAAK gemaakt en daarmee een samenwerking gecreëerd, het WIJ. Daarvanuit gaat elke deelnemer aan de slag. In en na het DOEN is er de mogelijkheid tot AANSPREKEN op de gewenste en ongewenste stappen, kwaliteit en resultaten.

De HartWerken aanpak is gestoeld in het fenomeen van de uitnodiging. Dit is een dynamiek die we allemaal wel kennen maar die vaak uit het oog wordt verloren. Daarom eerst een korte toelichting.

Er is dus altijd een IK, een HEN of HET aan wie je wilt bijdragen. Er is ook een samenwerking, een WIJ waarin de ander, het JIJ wordt in stapt. Het is een kwestie van het duidelijke, eigen en gelijkwaardig vanuit de eigen rol UITspreken, AFspreken, DOEN en AANspreken. Daarmee is een samenwerking in beginsel profijtelijk voor ieder individu, voor de onderling samenwerking en voor de partij die het eindproduct ontvangt.

Maar werken we echt zo samen? Welke gesprekken voeren we wel en niet?

In een bovenaanzicht ziet het er als volgt uit. Het is een model om de zichtbaarheid van de betrokken personen duidelijk te maken.

Onderliggend aan alle acties ligt dit gesprek van UITSPREKEN, AFSPREKEN ene AANSPREKEN. Wat ons betreft gaat er vaak te veel aandacht uit naar de werkprocessen en de vakinhoud. Wij vragen daarom aandacht voor de kwaliteit onderlinge relaties en de gesprekken die wel of niet plaatsvinden.

Welke vraagstukken heeft u op het gebied van samenwerken? Kijk ook op teamsaandepraat.

terug