HartWerkenIndex

“Hallo, hoe is het met je?”

Stel je voor dat je hierop een helder antwoord kunt geven, in plaats van het beleefde “Oh, goed hoor.” Want wat vraagt de ander eigenlijk? Heb je eigenlijk zelf wel een helder antwoord op dit moment?

Met de HartWerkenIndex krijg je meer inzicht hierin. Door het stellen van drie fundamentele vragen over je mate van plezier, fitheid en nut/ zingeving kom je bij je eigen antwoord van dit moment. Deze helderheid is de basis voor een antwoord over hoe het nu met je is.

Allereerst geef je een percentage voor de huidige score, plus toelichting over wat er speelt:

– De GEVOELENS hebben betrekking op onderwerpen als PLEZIER, gezelligheid, je gemoedstoestand.

– Via het LICHAAM wordt de mate van GEZONDHEID gepeild, je fitheid. Het gaat hier om de signalen die het lichaam geeft.

– In het HOOFD onderzoeken we het denken, het sturen en de vragen. We gebruiken de vraag die centraal staat of je het besef het ZINVOL of NUTTIG bezig te zijn.

Je peilt het bovenstaande in drie gebieden van je leven: WERK, PRIVE en JEZELF.

– Onder WERK verstaan we betaalde of onbetaalde activiteiten waarin je jouw talenten ontwikkelt en aanbiedt. Jouw gesprekspartners zijn bijvoorbeeld collega’s en klanten.
– Onder PRIVE verstaan we de relaties met een partner, je gezin, je familie en vrienden.
– Onder JEZELF verstaan we de relatie met jezelf, los van anderen of een specifieke omgeving. Hier ben je zelf de gesprekspartner.

Vul hier de scores op het on-line formulier in.  Of klik hier voor een uit te printen en met pen in te vullen pdf versie.

Het Vervolg
De peiling geeft in eerste instantie zelfinzicht in je beleving op dit moment. Ieder weet voor zichzelf wat de verlangens zijn, de hindernissen en de vragen zijn. De scores zijn niets meer dan een opmaat voor het aangaan van een gesprek met de persoon die van invloed kan zijn. Dus na de peiling zijn de vragen:
– Wat heb je nodig?
– Welke actie beloof je zelf te nemen?
– Welk verzoek heb je, aan wie?
– Wanneer ga je het gesprek aan?

Diverse organisaties gebruiken de voldoeningsindex als onderzoek naar de werkbeleving medewerkers. In verschillende teams is dit een periodiek peilpunt om met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe “het nu echt met je is”. Voor veel individuen geeft dit veel rust om te kijken hoe het echt is en in de loop van te tijd te gebruiken als zelfcoaching.


Werk Hart!


terug