Samenwerkingsvoorwaarden

Als u voor ons kiest, dan gaan wij  met u als opdrachtgever een gelijkwaardige samenwerking aan met daarin ieder de eigen rol. U beslist (wij adviseren) over de gewenste impact in de ontwikkelingsstappen. We bereiken samen overeenstemming over de onderwerpen. Wij zijn beslissend over de in te zetten middelen en interventies. U adviseert en geeft criteria over de interventies. Dit doen wij binnen de kaders die u stelt over de randvoorwaarden en de bedoeling/impact, tijd en investering.

Wij hanteren onze standaard tarieven en maken op basis daarvan een offerte. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de opdracht hanteren we een annuleringspercentage van 25%; tussen 30 dagen en een week 50%; tussen 2 en 7 dagen 75% en binnen 48 uur voor aanvang 100%. Dit alles geldt, tenzij anders wordt besproken.