samenwerkingsvoorwaarden

Wij gaan met u als opdrachtgever een gelijkwaardige samenwerking met daarin ieder de eigen rol. U beslist over de egwenste impact in de ontwikkelingsstap, wij adviseren over die beste mogelijke impact en bedoeling. We bereiken samen overeenstemming over de onderwerpen. Wij zijn beslissend over de in te zetten middelen en interventies. Dit doen wij binnen de kaders die u stelt over de randvoorwaarden en de bedoeling/impact. U adviseert en geeft criteria over de interventies.

Wij hanteren onze standaard tarieven en maken desgewenst een aangepaste offerte.

Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de opdracht hanteren we een annuleringspercentage van 25%; tussen 30 dagen en een week 50%; tussen 2 en 7 dagen 75% en binnen 48 uur voor aanvang 100%. Dit alles tenzij anders wordt overeengekomen middels een gesprek.