HartvandeZaak

Hartwerken in de Zorg

3 DAAGS ONTWIKKELINGSPROGRAMMA
januari 2023 (data volgen)
De Baak Seaside, Noordwijk aan Zee
Prijs € 1.495,00 exclusief btw.

Klik hier voor deelname.

Zelfzorg, zelfinzicht vanuit zelfbewustzijn. Dat gaat het om in dit programma. Je werkt met anderen uit de zorgsector aan een nieuwe balans tussen je professionaliteit, je samenwerking en omgang met anderen, je betrokkenheid met je vak en je eigen ontwikkeling.

In dit programma krijg je meer zicht op je wie je bent en hoe je wilt werken. Je krijgt en ontdekt handvatten om meer eigenaarschap te nemen. Wij geloven in de kracht van gerichte, aandachtige vragen en van het oprechte gesprek. Gesprekken met anderen, vanuit jezelf. Moedige gesprekken.

Wij organiseren dit intensieve ontwikkelingsprogramma voor minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers. Het programma bestaat uit drie losse dagen van 09.00 tot 20.00 uur.

__________ HET PROGRAMMA _________

Vooraf 

Via een formulier en een telefonisch intakegesprek stemmen we met jou de inhoud en de verwachtingen met elkaar af.

Dag 1
Na het welkom en de onderlinge kennismaking maken we afspraken over de optimale leeromgeving. Daarna stemmen we af welke leervragen iedereen heeft. De eerste onderzoeksvraag gaat over hoe je hier bent gekomen. Welke keuzes maakte je en hoe hebben successen en dalen jouw leven beïnvloed? Vervolgens nemen we je mee in de context van het aangaan van moedige gesprekken. In de avond krijg je meer inzicht in wie je bent, onder andere via feedback over wat jouw unieke uitnodigende kracht is.

Dag 2
In de ochtend gaan we concreet verder met welke moedige gesprekken jij te voeren hebt. Deze gesprekken zijn gebaseerd op de door jou zelf ingebrachte praktijksituaties over belemmeringen, uitdagingen en jouw creativiteit. Hier werken we met het oefenen van de gesprekken. Vanuit welke kern werk je? Wat zijn jouw waarden, principes en criteria die je hierbij hanteert? Welke bestemming kies je nu en hoe ga je daar komen?

Dag 3
We besteden aandacht verkenning van jouw koers en principes. Gaandeweg gaan we over naar de inzichten en voorgenomen acties waarover je eigenaarschap wilt nemen. Welke beloften en verzoeken heb jij en welke afspraken wil je maken? Welke moedige gesprekken ga jij aan?

Hierna
Wij blijven beschikbaar voor de effecten die een dergelijke intensief programma heeft. Je kunt contact met ons opnemen om je voornemens in praktijk te brengen. Wij rekenen er ook op dat de deelnemers met elkaar in de maanden na het programma elkaar zullen blijven opzoeken.

__________ WERKWIJZE ___________

Wij zullen steeds een onderwerp plenair behandelen en daar in 3 kleine groepen verder op ingaan. De oefenvormen zijn zeer divers: plenaire uitleg, in kleine groepen onderling bevragen, rollenspellen, schrijven, presenteren voor de groep en reflectief wandelen. In de ochtenden zijn er vertragende oefeningen in de vorm van meditaties. Stilstaan is de basis van vooruitgang.

We maken gebruik van een uitgebreid scala van technieken en invalshoeken. Na de verdieping in het programma laten we je met praktische beloften naar huis gaan.

________ DE BEGELEIDERS __________

Tina van Hemel – Rintjap werkt als intensivist in het LUMC, en Walter Berghoef werkt als begeleider in ontwikkeling van individuen, team en organisaties. Samen ontwikkelden zij dit programma. Meer over ons.

__________ DEELNAME __________

De prijs voor deelname bedraagt € 1.495,00 exclusief btw. Dit is inclusief alle lunches en diner. Via dit formulier kun je jezelf aanmelden of een toelichtend gesprek aanvragen.