Moedige Gesprekken voor Medisch Professionals

Een reis waarin je jezelf zal tegenkomen.
Als dat gebeurt, welk gesprek vindt dan plaats?

3 DAAGS ONTWIKKELINGSPROGRAMMA
21, 22 en 23 januari 2021
Buitenplaats de Hoorneboeg in Hilversum
Prijs € 1.495,00 exclusief btw en optioneel € 150,00 voor 2 nachten.

Klik hier voor deelname.

Ontdek in een vertrouwde omgeving een nieuwe balans tussen je professionaliteit, je samenwerking en omgang met anderen, je betrokkenheid met je vak en je eigen ontwikkeling.

De andere deelnemers zijn, net als jij, medisch professionals die dezelfde ervaring hebben met situaties en onderwerpen die je vaak soms toch te weinig aandacht geeft. Daar staan we bij stil. Welke ontwikkelingsstap wil jij maken?

In dit programma krijg je meer zicht op je wie je bent en hoe je wilt werken. Je krijgt en ondekt handvatten om meer eigenaarschap te nemen. Wij geloven in de kracht van gerichte, aandachtige vragen en van het oprechte gesprek. Gesprekken met anderen, maar vooral met jezelf. Moedige gesprekken.

Wij organiseren dit intensieve ontwikkelingsprogramma voor minimaal 10 en maximaal 16 deelnemers. Het programma bestaat uit drie dagen – met twee overnachtingen – vrijdag vanaf 12.00 tot 20.00 uur, zaterdag van 09.00 tot 20.00 uur en zondag van 09.00 tot 13.30 uur. 

__________ PROGRAMMA _________

Vooraf doen we een zorgvuldige intake. Via een formulier en een telefonisch gesprek stemmen we met jou de inhoud en de verwachtingen optimaal met elkaar af.

Dag 1
Na het welkom op de dag en de onderlinge kennismaking maken we afspraken over een optimale leeromgeving. Daarna stemmen we af welke leervragen iedereen heeft. De eerste onderzoeksvraag gaat over jouw successen en dalen. Hoe hebben die jouw leven beïnvloed?
Vervolgens nemen we je mee in de context van het aangaan van moedige gesprekken. In de avond krijg je meer inzicht in wie je bent, onder andere via feedback over wat jouw unieke uitnodigende kracht is.

Dag 2
In de ochtend gaan we concreet verder met welke moedige gesprekken jij te voeren hebt. Deze gesprekken zijn gebaseerd op de door jou zelf ingebrachte praktijksituaties over belemmeringen, uitdagingen en jouw creativiteit. Hier werken we met het oefenen van de gesprekken. In de avond staan jouw koers en principes centraal. Vanuit welke kern werk je? Wat zijn jouw waarden, principes en criteria die je hierbij hanteert? Welke bestemming kies je nu en hoe ga je daar komen?

Dag 3
In de ochtend besteden we aandacht aan de verdere verkenning van jouw koers en principes. Gaandeweg gaan we over naar de inzichten en voorgenomen acties waarover je eigenaarschap wilt nemen. Welke beloften en verzoeken heb jij en welke afspraken wil je maken? Welke moedige gesprekken ga jij aan?

Hierna
Wij blijven beschikbaar voor de effecten die een dergelijke intensief programma heeft. Je kunt contact met ons opnemen om je voornemens in praktijk te brengen. Wij rekenen er ook op dat de deelnemers met elkaar in de maanden na het programma elkaar zullen blijven opzoeken.

__________ WERKWIJZE ___________

Wij zullen steeds een onderwerp plenair behandelen en daar in 3 kleine groepen verder op ingaan. De oefenvormen zijn zeer divers: plenaire uitleg, in kleine groepen onderling bevragen, rollenspellen, schrijven, presenteren voor de groep en reflectief wandelen. In de ochtenden zijn er vertragende oefeningen in de vorm van meditaties. Stilstaan is de basis van vooruitgang.

We maken gebruik van een uitgebreid scala van technieken en invalshoeken. Na de verdieping in het programma laten we je met praktische beloften naar huis gaan.

________ DE BEGELEIDERS __________

Tina van Hemel – Rintjap werkt als intensivist in het LUMC, net als Carlos Elzo Kraemer. Samen met Walter Berghoef ontwikkelden zij dit programma. Meer over ons.

__________ DEELNAME __________

De prijs voor deelname bedraagt € 1.495,00 exclusief btw. Dit is inclusief alle maaltijden. De prijs voor 2 overnachtingen is € 150,00. Via dit formulier kun je jezelf aanmelden of een toelichtend gesprek aanvragen.